pentagon

Lærings-
teknologier

Hardware,
Devices,
BYOD

Platforme

BPI,
Læringsplatforme,
LMS,
Kommunikation

Kompetencer

Ledelse, Lærere og Elever.
Professionsudvikling,
Vejledningskulturer

Læremidler

Digitale læremidler,
Læringsressourcer,
Apps og Web2

Organisering

It-strategi,
Kompetencercirkler,
Læringsfællesskaber,
Mediepatruljer

Fra strategi til læring

Den danske folkeskole har over en årrække investeret massivt i anskaffelserne af ny teknologi. Flere steder kniber det ikke desto mindre med den brede læringsunderstøttende implementering af it i grundskolesektoren.

Vi kan se, at hvis den danske folkeskole i mere udstrakt grad skal lykkes med at få it til at spille en meningsfuld didaktisk rolle i undervisningen, må udgangspunktet være elevernes læring, udvikling, trivsel og dannelse – ikke teknologien. Det betyder, at anvendelsen af it ikke kan ses som et isoleret element i undervisningen, men i stedet må ses som et element i at gøre lærerens didaktiske/pædagogise palet endnu bredere. Derfor må den kommunale it-strategi og implementeringstilgang være anderledes fokuseret på at understøtte læring – ikke understøtte implementering af it.

Dette kræver kapacitet på alle niveauer af den kommunale organisation – forvaltning, skoleledelse, lærere og elever – til at arbejde handlingsorienteret med it som læringsunderstøttende element. Kapacitetsmodellen er netop et handlingsfokuseret perspektiv på, hvordan kommuner og skoler kan arbejde anderledes helhedsorienteret med kapacitetsopbygning, når det kommer til læringsunderstøttende anvendelse af it i den danske folkeskole.

kasper

Kasper Koed

mail kko@ucc.dk
phone 41 89 81 11
tobias

Tobias Heiberg

mail tohj@ucc.dk
phone 41 89 81 43